Our Blog

How To Select Curtains For House

නිවසතුල තිරරෙදි ගලපන ක්‍රමවේදය

සෑම විලාසිතාවක්ම දුටු පමණින්තම නිවහනට එක් කරගැනීම කිසිවිටෙක ගැලපෙන්නේ නැත.නිවසේ පිහිටීම,ආලෝකය, බිත්තිවල සහ ගෙබිමේ වර්ණ ගෘහ භාණ්ඩ,කුෂන් ආදියේ වර්ණ සැලකිල්ලට ගනිමින් නිර්මාණය සකස් කළ යුතු ය.

නිවසක සුඛෝපභෝගී බව ඉස්මතු කිරීමට තිර රෙදි විශාල දායකත්වයක් සපයන බැවින් බොහෝ දෙනා කෙසේ හෝ නවීන පන්නයේ තිරරෙ දියොදා ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වති.

ඔබගේ ආර්ථික තත්වයට ගැලපෙන අයුරින් තිර රෙදි දැමීමට නම් ඒ සඳහා ඔබට තරමක හෝ දැනුමක් තිබිය යුතුය.තිර රෙදි කෙසේ දැමිය යුතුද යන්න ඔබගේ මනසේ චිත්‍රයක් හෝ අදහසක් නැති නම් ඇතැම් විට ඔබ නොදැනුවත් කමින් මුදල් අවභාවිතා විය හැක.

නිවසක තිර රෙදි යෙදීමට පෙර එය කෙසේ සකස් විය යුතු යුතු දැයි ඔබගේ මනසේ දළ සටහනක් ඇඳගන්න.එවිට තිර රෙදි නිර්මාණ ශිල්පියාට ලෙහෙසියෙන් ඔබගේ අදහස ඉදිරිපත් කර එය කොතෙක් දුරට නිවසට ගැලපෙනවා දැයි තහවුරු කරගත හැක.

ස්ථානය

තිර රෙද්දක් යෙදීමට පෙර එය යොදන ස්ථානය පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යූතුය. නිවසක තිරයක් නම්, විසිත්ත කාමර, නිදන කාමර,කුඩා දරුවන්ගේ කාමර හා මුලු තැන්ගෙය යන ස්ථාන සඳහා වෙන වෙනම ගැලපෙන අයූරින් තිර නිර්මාණය කළ යූතුවේ.

දරුවන්ගේ නිදන හෝ සෙල්ලම්කරන කාමර වලට ළමා මනසට සරිලන මෝස්තරයන්ගෙන් යුතු තිර රෙදි යෙදිය යුතුය.දරුවන් පාඩම් කරන කාමරයකට තිරරෙදි යෙදීමේ දී මනස නිරවුල් ව තැබිය හැකි පරිදි ඒවා සකස් කළ යුතුයි.නිදන කාමර සදහා විනිවිදභාවයකින් යුතු තිරරෙදි යෙදීමෙන් ඔබගේ පුද්ගලිකත්වයට බාධා පැමිණිය හැකිය.

ඔබට යම් ස්ථානයක් කුඩා කර පෙන්වීමට හෝ විශාල කර පෙන්විමට හැකි පරිදි තිර රෙදි නිර්මාණය කිරීමේ රටාවක් පවතී. මුළුතැන් ගෙයට තිරරෙදි යෙදීමේ දී දුම්නොවදින පරිදි ඒවා කොටට සැකසිය හැකිනම් කිලිටු වී අවර්ණවීමෙන් වලක්වා ගත හැක.

නුමුත් බෙදුම් තිරයක් ලෙස එය භාවිතා කිරීමේ දී ගදසුවද හා ශබ්දය එක් අවකාශයකට පමණක් සීමාකිරීමේ හැකියාව නැති වීයයි.විශාල මෝස්තර සහිත තිර රෙදි නිවසක විශාලත්වය අඩුකර පෙන්වන අතර කුඩා මෝස්තරයන්ගෙන් යුතු තිර රෙදි අවකාශය විශාලකර පෙන්වයි.

දොරකට වඩා මෙවැනි තිර රෙදි නැත්නම් කර්ටන් භාවිතය වෙනස් මෙන්ම අලංකාර පෙනුමක් ඔබේ නිවසට ගෙන දෙයි. එම නිසා දොරක් යෙදීමට යන වියදමට වඩා ඉතා අඩු වියදමකින් කර්ටන් නිර්මාණයක් කර ගත හැක. එසේම දොරක් සැදීමට වඩා කර්ටන් මසා ගැනීම ඉතා පහසුය.

මන්ද ඒවා කොටු හැඩය, ආරුක්කු හැඩය ආදි ඕනෑම හැඩයකට ගැලපෙන පරිදි සකස් කර ගත හැක.නිවසක දොරක් සෑදීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පිළිබඳ දැනුම ඇති අයෙකුගේ සහය ලබා ගත යුතුය.එහෙත් කර්ටන් එකක් ඔබටම මසා ගත හැකිවේ. එමෙන්ම දොරක් යෙදීමට අවශ්‍ය ඉඩට වඩා අඩු ඉඩකින් ඔබට කර්ටන් එකක් සවි කර ගත හැක.

වර්ණය

තිරරෙදි සඳහා වර්ණ ගැලපීම ඉතාම වැදගත්ය. තිර රෙද්දද මනස්ථානයට ගැලපෙන අයුරින් වර්ණය තෝරාගත යුතුවේ. තිරරෙදි වලට වර්ණය ගැලපීම සඳහා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ඇත.

ඇසට ප්‍රිය සිසිලසක් ගෙන දෙන වර්ණ නිතරම භාවිතා කලහැකි නම් එය ඔබේ මනස නිරවුල්ව තබනු ඇත. තිර රෙද්දද මනස්ථානයේ ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු නම් ලාපැහැවර්ණයන්ද, ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩිනම් තදපැහැ වර්ණද භාවිත කළ හැකිය. කුඩා දරුවන්ගේ කාමරයකට තිරරෙදි යොදන විට ලාපැහැයෙන් යුතුකොට තිරරෙදි යොදන්න.

දිගතිර රෙදියෙදී මෙන් දරුවන් සෙල්ලම් කරන විට ඒවා කිලිටුවීම හෝ ඉරීයාම සිදුවිය හැක. ඔවුන්ගේ මනසට සරිලන කාටුන් ප්‍රින්ටඩ් හෝ ලාපැහැති ප්ලේන් තිරරෙදි යෙදීම සුදුසුය. දරුවන්ගේ පාඩම් කාමරයකට නම් ලාපැහැ හෝ සුදට හුරු වර්ණ යොදාගන්න.

එය දරුවාගේ මනසේ ඒකාග්‍රතාවය ඇති කිරීමට ඉවහල් වේ. ඉඩප්‍රමාණය අඩු ස්ථාන සඳහා තනි පැහැ වර්ණයන් භාවිත කිරීමෙන් ඉඩ අවකාශය වැඩි බව පෙන්නුම් කළ හැකිය.

තිරරෙදි සැකසීමේ දී බිත්තියේ වර්ණය, ගෘහ භාණ්ඩ වල වර්ණය, පොළොවේ වර්ණය ගැන සැලකිලිමත් විය යූතු අතර එම වර්ණයන්ට ගැලපෙන අයූරින් තිර රෙද්දේ වර්ණය තෝරා ගත යූතු වේ. නිවස කතිර දැමීමේ දී ඇසට වෙහෙස කර බව ලබා දෙන වර්ණ තෝරා ගැනීමෙන් වැලකිය යුතුය.

ආලෝකය

නිවසක් තුළ හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක් පැවැතිය යුතුය. එයින් එම නිවසේ කලඑළිය වැඩි වේ. නිවස තුළට ලැබෙන ආලෝක ප්‍රමාණය හොඳ මට්ටමක පවතීනම් තදපැහැ වර්ණ සහ අදුරු වර්ණ ගැලපිය හැකිය.

ඔබ කරන නිර්මාණයෙන් නිවස තුළට ලැබෙන ආලෝකය අවම කිරීමක් නොකළ යුතුවේ. ආලෝකය අඩූ ස්ථානවලට ලාපැහැ රෙදි පමණක් යොදන්න. ෂියර්වර්ගයේ රෙදි තෝරාගත් විට ආලෝකය එය හරහා ගමන් කරන බැවින් අඳුර අඩු කරයි.

නිදන කාමරයක් සඳහා තිරරෙදියෙදී මේ දී මුලු කාමරය පුරා ආලෝකය ලැබෙන රෙද්දක් භාවිතා නොකළ යුතුය. ෂියර් රෙදි භාවිතා කොට ආලෝකය විනිවිදව ලබා ගනිමින් තට්ටු ආකාරයට සකස් වූ ඝනකම් රෙද්දක් ඊට උඩින් භාවිතා කිරීම සුදුසු වේ.

මුළුතැන්ගෙයට නම් හොඳින් ආලෝකය ලැබෙන එහා මෙහා කළහැකි තිරරෙද්දක් භාවිතාකරන්න. විසිත්ත කාමරයට ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ආලෝකය ලබා ගැනීම සිදු කළ හැකිය. කිසිවිටක ආලෝකය නොලැබෙන පරිදි නිවස සකස් නොකරන්න.

Leave A Comment

error: Content is protected !!