Our Blog

The raw materials required for Curtain designing

 තිර රෙදි නිර්මාණ කලාවේ දී භාවිතා වන උපකරණ සහ අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳව සරල දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ ඒ පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම අවශ්‍ය වේ.

 මූලිකව අවශ්‍ය වනඋපකරණ

 • කතුරු

කතුරු තෝරා ගැනීමේදී හොඳින් රෙදි කපන කතුරක් තෝරා ගන්න.ඇතැම් විට ට්‍ර්මර් එක ද ඒ සඳහා අවශ්‍ය වේ.වෙළඳපොලේ ඇති බාල කතුරු මිලදී මිලදී ගැනීමෙන් කෙටිකලකින් ඒවා රෙදි කැපිය නොහැකි තත්ත්වයට පත් විය හැකිය.කිසි විටෙක රෙදි කැපීමට භාවිතා කරන කතුරු වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා නොකරන්න. කඩදාසි කොළ කැපීමේ දී කොතරම් හොඳ වර්ගයේ කතුරක් වුවත් භාවිතා කළ නොහැකි ආකාරයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත.සින්ගර් ආයතනයෙන් ඔබට හොඳ වර්ගයේ කතුරක් රුපියල් පන්සියයත් දාහත් අතර මිලකට ලබා ගත හැක.කතුරු මොට වූ විටපිහිය මුවහත් තබන්නන් ගෙන් සහ සිංගර් ආයතනයෙන් ඔබට එම සේවාව ලබා ගත හැකිවේ.

 • නූල්

විවිධ වර්ණයන් ගෙන් යුතු නූල් එකතුවක් ඔබ ළඟ තබා ගැනීමෙන් තිර රෙද්දට ගැලපෙන ආසන්න වර්ණය ඔබට තෝරා ගත හැක.වෙළෙඳ පොළේ නූල් බෝලයක් ඉතා අඩු මුදලකට මිලදී ගත හැකිය.නූල් බෝලයේ ප්‍රමාණය අනුවඑහි මිල ගණන් වෙනස් වේ.කුඩා නූල් බෝලයක් රුපියල් පනහේ සිට ඉහළට ඔබට ලබා ගත හැකිය.

 • ටේප්

ඇඳුම් මැසීමට භාවිතා භාවිතා කරන ටේප් වලින් ඔබට තිර රෙදි සඳහා අවශ්‍ය මැස්ම ගත හැකිය.නමුත් කර්ටන්පොලු යෙදීමේදී දොර ජනෙල් අතර පරතරය මැනීමට අවශ්‍ය වන නිසා එම ටේප් එක භාවිතා කිරීමට අපහසු වේ.එම නිසා දොර ජනෙල් අතර පරතරය මැනීමට වෙනත් සුදුසු ටේප් වර්ගයක් භාවිතා කරන්න.

තිර රෙදි  ප්‍රින්ටඩ්, එම්බ්‍රොයිඩර් සහිත, ‍රටාසහිත, දැල්, කට්වර්ක් ආකාරයෙන් හෝ ප්ලේන් වර්ණයන් ගෙන් ඔබට මිලදී ගත හැකි ය.රෙද්දේ ගුණාත්මක භාවය සහ නිර්මාණය අනුව එහි මිල රටාව වෙනස් වේ.පිටකොටුවේ සාමාන්‍ය වීදි කඩවල යාරයක් රුපියල් තුන්සියපනහේ  සිට ඉහලට ඔබට තිරරෙදි ලබා ගත හැක. දැල්සහිත තිර රෙදිවෙළෙඳ පොළේ ඇතිමිල අවම තිර රෙදි  වර්ගය වේ.

අඩු මුදලකට ඔබට තිර රෙදි දැමීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් සැටින් රෙද්ද තෝරාගත හැකි ය.මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ වෙනත් තිර රෙද්දක් සමග කවලමේ භාවිතා කළ හැක.පිටකොටුවෙන් ඔබ රෙදි තෝරා ගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම් අවශ්‍ය තිර රෙදි ප්‍රමාණය එකවර මිලදී ගන්න.පසු ව එම රෙදි වර්ගය නැවත ඔබට ගැනීමට අවශ්‍ය වුවහොත් එමරෙදි රෝල අවසන් වී තිබීමෙන් ඔබට විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දීමට සිදු වේ.අප නිවසට තිර රෙදි යෙදීමේදී එවන් ගැටලුවකට අපි මුහුණ දී තිබේ.

අපගේ නොදැනුවත්භාවය නිසාතිර රෙදි මසන පුද්ගලයා හමු වීමට පෙර අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය අපම තීරණය කර මිලදී ගත්තෙමු.අවසානයේ දී රෙදි මීටර කිහිපයක් මදි වීමෙන් නැවත එම කඩෙන් එම තිර රෙදි වර්ගය මිලදී ගැනීමට ගිය විට එය අවසන් වී තිබුණි.අප මිලදී ගන්නා විටත් එම රෙදි රෝල අවසන් වීමට ආසන්නව තිබූ බව මට මතක ය.අවසානයේදී මුළු කඩයම පීරන විට යන්තමින් පැත්තකට කර තිබූරෙදි මීටර කිහිපයක් හමු විය.අපගේ වාසනාවට අපට අවශ්‍ය කර තිබූරෙදි මීටර කිහිපය ඉතුරුව තිබූ ප්‍රමාණය සමග සෑහුණි.

මෙවන් අවස්ථාවක දීඔබ ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද? දොර ජනෙල් වලට තෝරා ගත් එකම තිර රෙදි වර්ගය දැමිය යුතුය.ඔබට අවශ්‍ය නම් ජනෙල් වලට වෙනම තිර රෙදි වර්ගයකුත් දොරවල් සඳහා වෙනම තිර රෙදි වර්ගයකුත් භාවිතා කළ හැක.නමුත් එක දොරකට හෝ ජනේලයකට තිර රෙදි මදි වූ විට වෙනත් නිර්මාණය කින් යුතුතිර රෙද්දක් භාවිතා කළ නොහැක.එසේ සිදු කළ විට ඔබ සිතන ආකාරයෙන් එහි නිර්මාණශීලී බව ලබා ගත නොහැකි වනු ඇත.

පිටකොටුව යනුවෙළදාම් අධිකව සිදු වන කේන්ද්‍රස්ථානයකි.අද ඔබ  දකින තිර රෙදි නැවත යන විට අවසන්ව තිබිය හැකි ය.වෙනත් කඩවල හෝ ඔබ කොතරම් සෙව්වත් ඇතැම් විට එම තිරරෙදි වර්ගය හමු නොවේ.එම නිසා ඔබ තිර රෙදි මිලදී ගැනීමට යන විට එයට සෑහෙන පරිදි මුදල් ගෙන යන්න.ඔබ සිතනවාට වඩා විශාල මුදලක් එහි දී අවශ්‍ය වූ විට ඔබ අපහසුතාවයට පත් වනු ඇත.

ඔබගේ සිතැගි පරිදිදොර රෙදි තෝරාගැනීමට නම් පිටකොටුවේ දෙවන හරස් වීදිය කරා පැමිණිය යුතු ය.ඔබ රෙදි මිල දී ගන්නා විට මීටරයක් හෝ වැඩියෙන් මිල දී ගන්න.එවිට ඔබට යම් කිසි ප්‍රමාණයක අඩුවක් වූවොත් එම වැඩිපුර රෙදි ප්‍රමාණය එයට යොදා ගත හැකිය.

 • ප්ලීට්ටේප්වර්ග

නෝමල්ප්ලීට්,ත්‍රී ප්ලීට්,පෙන්සිල්ප්ලීට් පටි රෝල් වශයෙන් මේවා මිලදීගත හැක.තිර රෙද්ද ඉහල කොටසේ මේවා අල්ලාහුක්ස්භාවිතා කර ආධාරකයේ රඳවයි.පෙන්සිල්ප්ලීට්භාවිතා කිරීමේදී වැඩි රෙදි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන නිසාතරමක්  වියදමවැඩිවිය හැක.

 • හුක්ස්

මෙය තිර රෙද්ද ආධාරකය මත සවි කර ගැනීම සඳහාභාවිතා කරනදෙයකි.

 • ටසල්

මෙය තිර රෙදි වලයට වාසියට තබා මසා ගනු ලබනඅගනා නිර්මාණයකි.නූල් වලින් නිර්මාණය කළටසල්හා වීදුරු බෝල යොදා නිර්මාණය කළ ටසල්අද වෙළඳ පොලේ බහුලව දක්නට ලැබේ.ඔබ පිටකොටුවෙන් මේවා මිලදී ගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම්මේන්ස්ට්‍රීට් හෙවත් ප්‍රධාන වීදියට පැමිණිය යුතුය.එහිදී ඔබට අවශ්‍ය යාර ප්‍රමාණය මැන ලබාගැනීම හෝ වෙනම ඇසුරුම් කරන ලද පැකට්වශයෙන් ද ලබාගත හැක.

 • කර්ටන් පොලු සහ අත්

කර්ටන්පොල්ලක් යනුතිර රෙද්ද  රැඳවීම සඳහා බිත්තිය සමග සම්බන්ධ වන කොටසකි.කර්ටන්පොල්ලසහ අත යනු කොටස් දෙකකි.ග්‍රිල් එකක් ආධාරයෙන් බිත්තිය විද ඇණ මගින් අත තදකර බිත්තියේ රඳවනු ලැබේ.මෙසේ සවි කර ගනු ලැබූ අත් දෙකක් හෝ තුනක්මත කර්ටන් පොල්ල රඳවයි.කර්ට්න් පොල්ලටතිර රෙදි දැමු පසු දෙපසින්නොබ්සවිකර තබන්නේ දොර රෙදි දෙපසින්වැටීම වළක්වා ලීමට ය.

ලීයෙන් තැනූකර්ටන් පොලු වලට බර දරා සිටීමට තරමක් අපහසු බැවින් කල්ගත වීමේ දී ඒවා මැදින් නැවෙනු දක්නට ලැබේ.සුදු යකඩ හෝ පිත්තල භාවිතයේදී මෙම ප්‍රශ්නය පැන නගින්නේ නැති තරම්ය.සුදු යකඩ හෝ පිත්තල භාවිතා කිරීම තරමක් මිල අධික වන නිසා බොහෝ දෙනා ලී පොලු තෝරා ගැනීමට කැමැත්තක් දක්වති.නමුත් ලී පොලු භාවිතයේදී මුහුණ දීමට සිදුවන ගැටලු රාශියක් තිබේ.කල්ගත වීමේ දී ලීවලට ගුල්ලන් ගැසීමට ඉඩ ඇත.

වෙළඳපොලේ නියම තේක්ක හා මහෝගනී ලීය භාවිතා කරනු වෙනුවට ඩයි ගැසූ ලී භාවිතා කරනු දක්නට ලැබේ.මිල අවම ක්‍රමයක් වන නිසා බොහෝ දෙනා මෙය නොදැනුවත්ක මින් තෝරා ගනිති. කොසු සෑදීම සඳහා භාවිතා කරන ලී වර්ග මේ සඳහා බොහෝ දුරට යොදාගැනීමට ඉඩ ඇති නිසා කල්ගත වීමේ දීලීය මැදින් නැවී ගුල්ලන් ගැසීමට ඉඩ ඇත.එසේම අයිලට් එහා මෙහා කිරීමේ දී ඩයි එක සීරෙනු දක්නට ලැබේ.

 • අයිලට්
  අයිලට් තිර රෙදි නිර්මාණය සඳහා මෙම අයිලට් අවශ්‍ය වේ.වෙළෙඳ පොළේ විවිධ වර්ණයන්ගෙ න් මේවා ලබා ගත හැක. ප්ලාස්ටික් අයිලට් මෙන්ම මෙටල්අයිලට්ද වෙළෙඳපොළේ පවතී.ප්ලාස්ටික් අයිලට් භාවිතා කිරීමෙන්කෙටි කලකින් එහි සීරුම් ඇතිවිය හැකිය.වෙළඳපොළේ ප්ලාස්ටික්අයිලට්එකක් රුපියල් විසි හතරේ සිට ඉහලට අලෙවි වේ.මෙටල්අයිලට් භාවිතයතරමක් මිල අධික වුවත්එහි කල් පැවැත්ම වැඩිය.කර්ටන් පොලුවලතිර රෙද්ද රැඳවීම සඳහාඅයිලට්උපකාරී වේ.අයිලට් තිරරෙදිවර්තමානයේජනප්‍රිය විලාසිතාවක්වීතිබේ.අයිලට් මැෂින් එකක් ආධාරයෙන් මේවාතද කර ගත හැකි ය.

 • ටයිබැක්

තිරරෙදි එකතු කර තැබීම සඳහා මේවා භාවිතා කරනු ලැබේ.පිටත ආලෝකය ලබා ගැනීමටඅවශ්‍ය වූ විටතිරරෙදි දෙපසට කර තැබීමට හෝඑකට එක් කර ගැට ගැසීමට මේවා යොදා ගනී.විවිධ හැඩයෙන් හා විවිධ නිර්මාණයන් ගෙන් යුතු ව වෙළඳපොලෙන් මේවා ලබා ගත හැක.

 • ස්ට්‍රිප්ස්

තිර රෙදි වල නැමුම් අතර රැලි පරතරය නිසි ලෙස රඳා පැවැත්වීම සඳහා මේවා භාවිතා කරනු ලබයි.ප්ලීට් ටේප් එකත් සමග ඇති නිසාදොර රෙදි පොල්ලේ සවි කිරීමට පෙර මේවා සියල්ල ක්ලිප් කර ගත යුතුය.අයිලට් තිරරෙදි නිර්මානයේ දී මේවා වැඩි වශයෙන් යොදා ගනු ලබයි.එහි දී රැලි සියල්ල එකම ප්‍රමාණයකින් ගොනු කර තැබීමට මේවා උපකාරී වේ.එවිට රැලි අතර පරතරය වෙනස් වන්නේ නැත.

Leave A Comment

error: Content is protected !!