Our Blog

මුද්දර ගාස්තු- හොර වැඩ කරන්නේ බලාගෙනයි

මුද්දර ගාස්තු ගැන ගෙන එන දෙවන ලිපිය තමයි මේක. ගොඩක් අය අහලා Massage කරලා තිබුණා “ඔප්පුවල ගණන් අඩුවෙන් දැම්මට කමක් නැද්ද කියලා. “ ඒ හින්දා අද එවැඩේ කලොත් මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්න මට හිතුණා.

ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් මේක කරනවා. ලොකු මිනිහාගේ ඉදන් පොඩි මිනිහා වෙනකම් මේ වැඩේ කරනවා. මම මේ වැඩේ එපා කියන්නවත් කරන්න කියලාවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. මම කියන්නම් මේහෙම කරලා අහුවුනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා.( නිතිය නොදන හිටියා කියලා නිතියෙන් බෙරෙන්න විදිහක් නැහැ කියලත් මතක තියා ගන්න)

හොරට මුද්දර ගහලා තියෙන ඔප්පුවක් හො සාධන පත්‍රයක් ලියා අත්සන් කලොත් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ පවත්වන ලබව ලඝු නඩු විභාගක් ඉන්න වෙනවා. ඒ නඩුවෙන් වැරදි කරු කරාට පස්සේ රු.3,000.00 අඩු දඩයක් ගෙවන්න වෙනවා.

මේකට අදාළ ප්‍රඥාප්තිය සටහන තමා

යම් තැනැක්තෙකු-

  • මුද්දර ගාස්තු අය කළ යුතු යම් සාධන පත්‍රයක් නිසි පරිදි මුද්දර නොගසා සාක්ෂිකරුවෙකු වශයෙන් හැර, අත්සන් කළ හොත් හෝ

  • නියම කර ඇති පරිදි අලවන මුද්දර අවලංගු කිරීම පැහැර හැරියහොත් හෝ …යන ඥාප්තිය සටහන.

මහජන නොතාරිස්වරයකු වෙත පනවනු ලැබු යම් නියමකයට අනුකූලව කියා කිරීම දැන දැන පැහැර හැරියොත් පෙර පරිදිම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ලඝු නඩු විභාගක් තියෙනවා. මේකදී දඩුවම විදිහට ඒ වැරද්ද වුන සාධන පත්‍රයේ ගෙවිය යුතු මුද්දර ගාස්තුවයි තව රුපියල් පන්දහසකට අඩු දඩයක් හරි මාස හයකට නොවැඩි කාලයකට බන්ධනාගාර ගක කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් දඩුවම් දෙකම වුනත් දෙන්න පුළුවන්. (ප්‍රඥාප්තියේ 78 වගන්තුය අනුව )

මීට අමතරව තව සභාවට වැරදි කරපුවාම විය හැකි දඩුවම් වගයක් දක්වලා තියනවා. ඒ ප්‍රඥාප්තිය සටහන් ටික මම ඒ විදිහටම දන්නම්,

  1. සදහන් කිරීමට නියමිත සිද්ධි කරුණු හා අවස්ථානුගත කරුණු සියල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම සදහන් කර නොමැති (ප්‍රඥාප්තියේ 78 වගන්තුය අනුව) යම් සාධන පත්‍රයක් සභාවට වංචා කිරීමේ චේතනවෙන් සකස් කිරීම හෝ ලියා අත්සන් කිරීම කරනු ලැබුවහොත්

  2. තමා ලියා අත්සන් කළ සත්‍යාපනය කළ හෝ සහතික කළ යම් සාධන පත්‍රයක් සදහා මුද්දර ගාස්තුව ගෙවීම පිණිස යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් භාර ගැනීමෙන් පසු, ඒ මුද්දර ගාස්තුව ගෙවීමට ඒ මුදල නොයෙදවනු ලැබුවහොත් හෝ ඒ මුදල හෝ ඉන් යම් කොටසක් අනිසි ලෙස තමා ළග තබා ගනු ලැබුවහොත් හෝ රදවා ගනු ලැබුවහොත් හෝ

  3. යම් සාධන පත්‍රයක් ලියා අත්සන් කිරීමේ දී හෝ සත්‍යාපනය කිරීමේදී නිර්ව්‍යාජ නොවන හෝ කලින් පාවිච්චි කරන ලද මුද්දරයක් ඒ සාධන පත්‍රයට ගැසුවහොත් හෝ ඒ සාධන පත්‍රයෙහි යොදා අවලංගු කිරීමට සැලැස්සුවහොත් හෝ

  4. මේ ප්‍රඥාප්තිය යටතේ යම් ගාස්තුවක් හෝ දණ්ඩනයක් පළාත් සභාවට අහිමි කිරීමට සැලැසුම් කෙරෙන වෙනත් යම් ක්‍රියාවක් කළහොත් හෝ

  5. කොමසාරිස්වරයා විසින් ඔහු වෙත පනවනු ලැබු යම් නියමයක් අනුව (ප්‍රඥාප්තියේ 54 (2) වගන්තිය අනුව) ක්‍රියා කිරීම පැහැර හරිනු ලැබුවහොත් හෝ

  6. කොමසාරිස්වරයා වෙත පැවරි ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අනුව (ප්‍රඥාප්තියේ 54 (4) වගන්තිය අනුව) කොමසාරිස්වරයාට ප්‍රතිරෝධය පෑම හෝ බාධා කිරීම කරනු ලැබුවහොත්.

ඒ තැනැත්තා මේ ප්‍රඥාප්තිය යටතේ වරදකට වරදකරුවකු වේ.

මේ ඉහත සදහන් කරන තියෙන කරුණුවලට යම් පුද්ගලයෙකු වැරදි කරුවෙකු වුනොත් ඒ තැනැත්තා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ඉදිරිපිට ලඝු නඩු විභාගකයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. දඩුවන් ටික නම් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා.

දෙවනි එකේ විදිහට වැරදි කරුවෙක් වුනොත් වැරදි වැඩෙන් ලග ඉතිරි කර ගත්ත මුද්දර ගාස්තුවයි තව රුපියල් පන්දහසකට නොවැඩි මුදලකුයි ගෙවන්න වෙනවා.

තුන් වන අනුජේදය යටතේ වැරදිකරුවෙක් වුනොත්  ඒ තැනැත්තා විසින් ගසන ලද හෝ අවලංගු කරන ලද මුද්දරවල වටිනාකම වගේ දස ගුණයකුත් තව රුපියල් පන්දහසකට නොවැඩි මුදලකුයි ගෙවන්න වෙනවා.

ඉතිරි අංක 1, 4, 5, 6 අනුජේදය යටතේ වැරදිකරුවෙක් වුනොත් රුපියල් පන්දහසකට නොවැඩි මුදලක් හරි මාස හයකට නොවැඩි බන්ධනාගාර ගත කිරීමකුයි තමා හම්බ වෙන්නේ. එහෙම තැන්නම් මේ දඩුවම් දෙකටම හම්බ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.

මේ වගේම කොමසාරිස්වරයා විසින් හෝ නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයා විසින් තොරතුරු කැදවීමක් ලිඛ්තව කරන්න පුළුවන්.( ප්‍රඥාප්තියේ 73 (8) වගන්තිය අනුව) මේවට නිසියාකාර ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නේ නම් ඒකට වුනත් නඩු දාන්න පුළුවන්. මේකට හම්බවෙන දඩුවම තමයි රුපියල් පන්දහසකට නොවැඩි මුදලක් ගෙවන්න වෙනවා.

මේ ටික තමා මට හොයාගන්න පුළුවන් වුනේ. මේ ගැන අද්දැකීම් ඇති අය හා දැනුම ඇති අයගෙන් ඉල්ලන්න කැමතියි ඒවා අපිත් එකක් බෙදා ගන්න කියලා.

Leave A Comment

error: Content is protected !!