Our Blog

මුද්දර ගාස්තු- Stamp duty sri lanka

රාජ්‍ය අංශයේ වැඩක් කරන විට ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට හමුවන දෙයක් තමා මේ මුද්දර ගාස්තුව කියන්නේ, නැත්නම් මුද්දර උඩ අත්සන් කරනන් කියනවා වගේ දේ හරි අවම වශයෙන් අහලා ඇති කියලා මම හිතනවා.අපි මුලින්ම බලමු මොන වගේ වැඩවලටද මේවා ගෙවන්න වෙන්නේ කියලා. (මෙම ලිපිය 2006 අංක 12 දරන මුද්දර බදු (විශේෂ විධි විධාන ) පනත අනුව සකසා ඇත.)

 • නිශ්චිත දේපල පැවරීමකට අදාළ සෑම සාධන ප්‍රතිකාවකටම

 • යම් අධිකරණයක පවරනු ලබන නඩු කටයුතු වලදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම ලේඛනයක් සඳහා., යන කරුණු සදහා ප්‍රධාන වශයෙන් බලපායි.

මෙය තවත් සරලව දැක්වුවහොත්

 • ​​​දිවුරුම් පෙත්සමක්

 • රක්ෂණ ඔප්පුවක්

 • ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස්වරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරිමේ අධිකාරී පත්‍රයක්

 • ව්‍යාපාරයක්, වෙළදාමක්, වෘත්තියක් හෝ රැකියාවක් කරගෙන යාම සඳහා තත්කාල බලපත්‍රයක්

 • ණය කාඩ්පත භාවිතා කිරීම මත ණය කාඩ්පත් හිමියෙකු විසින් කරනු ලබන යම් හිමිකම් පෑමක් හෝ ඉල්ලීමක්

 • අලුත් හෝ අමතර නිකුත් කිරීමක් මත හෝ පැවරීමක් හෝ මාරු කිරිමක් මත වු කොටස් සහතිකයක්

 • දේපලකට බලපාන්නා වු නිශ්චිත මුදල් ප්‍රමාණයක් සඳහා වු උකස් කිරීමක්

 • පොරොන්දු නෝට්ටුවක්

 • යම් දේපලක් බදු දීම හෝ කුලියට දීම

 • යම්කිසි මුදලකට හෝ වෙනත් දේපලක් සඳහා දෙනු ලබන ලදු පතක් හෝ නිදහස් කිරීමක්

 

ඒ වගේම මුද්දර ගාස්තුවෙන් නිදහස් ලේඛණ හා සාධන පත්‍ර

 • අපරාධ නඩුවල ඇප ඔප්පු

 • ආණ්ඩුව විසින් හෝ යම් තැනැත්තෙකු විසින් ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් යම් නිශ්චල දේපලක් / මෝටර් රථයක් පැවරීම,

 • ආණ්ඩුව විසින් ගෙවිය යුතු වන ආණ්ඩුව නමට ලියා අත්සන් කළ සාධන පත්‍ර,

 • නොතාරිස් වරයෙකු සහතික කළ අන්තිම කැමති පත්‍ර හෝ කොඩිසිල් පත්‍ර සහ නඩු කටයුතු වලදී ඉදිරිපත් කරනු ලබන ඇතැම් ලේඛනරජයේ නිලධාරීන් විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලේඛන

 • දිළින්දෙකු වශයෙන් ඉදිරිපත් වන තැනැත්තෙකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ලේඛන

 • වරෙන්තු, මෝසම් ආදිය වගේ ප්‍රධාන වශයෙන් දැක්විය හැකියි.

මේවැනි අවස්ථාවල අයකරනු ලබන මුද්දර ගාස්තු සාධන පත්‍රය ලියන්න කලින් හරි ලියන වෙලාවේදි හරි තමා ගෙවන්න ඕනේ. මේ වගේ වෙලාවක මුද්දර ගාස්තු ගෙවන්නාට, ඒ වෙලාවේ මොකක් හරි කරදරයක් වුනා කියලා හිතමුකෝ.එහෙම වෙලාවට පුළුවන් මේ සාධන පත්‍රය අත්සන් කරන දවසේ ඉදලා දවස් 7ක් අතුලත ගෙවන්න මේක හදා ගන්න.

හරි දැන් කොහොමද මේ කියන මුද්දර ගාස්තුව ගෙවන්නේ. ගොඩක් දෙනෙක් බැංකුවලට තමා ගෙවන්න හුරු වෙලා ඉන්නේ. ඒ හින්දා ඒ වැඩේ හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු.

නිශ්චල දේපළක් පැවරීමේදී එකේ මුද්දර ගාස්තුව නියමිත බැංකුවකට ගෙවන්න ඕනේ.( උදා: ලංකා බැංකුව ) මේ විදිහට බැංකුවට සල්ලි ගෙව්වට පස්සේ බැංකුවෙන් අපිට දෙන්න ඕනේ ගෙවපු මුද්දර ගාස්තුවයි, දිනෙයි දැක්වෙන පිලිගත් ආකෘති පත්‍රයක්. මේක මතක් කරලා අනිවාර්යයෙන් ගන්න.මේක සාධන පත්‍රයේ අපි සල්ලි ගෙව්වා කියලා අලවලා තියන්න ඕන වෙනවා.මුද්දර වලින් වැඩේ කර ගන්න නම් අපි සල්ලි ගෙව්වා කියලා අලවන මුද්දර හරි සීල් එකෙන් පෙන්නන මුද්දර වලින් සාධන පත්‍රයේ පෙන්නන්න ඕනේ.( දැන් ගොඩක් තැන්වල මුද්දර වැඩේ කරනවා අඩුයි)

දැන් ගොඩක් බැංකු තුන වෙන කොට වහනවානේ. මේවගේ වෙලාවට මොකද කරන්න ඕනේ. මේ වෙලාවට අපිට පුළුවන් කොමසාරිස්වරයාට කියලා වැඩේ කරගන්න. ඒයාට සල්ලි ගෙවලා ගෙවපු ගානයි, දිනෙයි සාධන පත්‍රයේ පිටසන් කර ගන්න. එතකොට වැඩේ හරි.

දේපල හුවමාරුවකදී සාධන පත්‍ර එකකට වඩා තියෙනවානේ, මේ වාගේ වෙලාවකදී මුද්දර ගාස්තු ගෙවන්න ඕනේ කරන්නේ , ඒ මුද්දර ගාස්තුවට සමාන මුද්දර පලමුව ලියා අවසන් කරන පත්‍රයේ තමා අලවන්න ඕනේ අනිත් ඒවල රු.5 මුද්දර තමා ගහන්න ඕනේ. (ගාන හරියට මතක නැහැ.රු.5-10 වගේ තමා එන්න ගෙවන්න ඕනේ  )

දැන් අපේ අය මුද්දර ගාස්තු ගෙවනකොට ගොඩක්  දෙනෙක් හොර වැඩ කරන්න තමා පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. මේ වැඩේ කරන්න එපා මොකද පස්සේ එක දෙක වෙලා ගෙවන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. සාධන පත්‍ර වැඩේ දිනම් කරන්නේ දේපල කොටස් කරලා සාධන පත්‍ර කිහිපයකින් වැඩේ කරන්න යනවා. මේ වෙලාවේ මේක හොර වැඩක් කියලා තේරුනොත් මේක ඇයි මේ විදිහට තියෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න වෙනවා. එහෙම කරන්න බැරි උනොත් කලින් ගෙවන්න තිබ්බ ගාන වගේ එකහාමාරක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම අවදානමක් ගන්න කැමති නම් විතරක් ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ( මෙවා ගෙවන්න වෙන්නේ ප්‍රදානිලාභියාටයි, සාධන පත්‍රය හදපු කෙනාටයි තමා)

මුද්දර ගාස්තු සම්බන්ධව පළවෙනි ලිපිය මේ ටික තමා කියන්න තියන්නේ. ඉදිරි ලිපි වලින් බලමු මුද්දර ගාස්තු කොහොමද ගණන් කරන්නෙ කියලා, දීමනා මොනවාද සහ වැරදි වැඩ වලට හම්බෙන් දඩුවන් ගැනත් පුළුල්ව කතා කරමු.

Leave A Comment

error: Content is protected !!