Our Blog

නිවාස ණය – How to get House Loan in Sri Lanka

නිවසක් සෑදීමෙදී අද වන විට බොහෝ දෙනා නිවාස ණයක් ගැනීමට පෙලබී සිටිනවා. මෙයට හේතුව තමා අතේ මුදල් හිග වීමක් හෝ තමාට දරන්න බැරි මිලකට නිවස සැදීමට පුරුදුව සිටීමයි. ලිපිය ලියන්න කලින් මුලින්ම කියන්න කැමතියි ජීවිත කාලෙට ගෙයක් හැදුවට කමක් නැහැ, ජීවිත කාලෙටම ගෙව ගෙව ඉන්න ගෙවල් හදන්න එපා කියලා. ලොකු ගෙයක් හදන්න තියෙනවානම් ගේ කොටස් කොටස් වලට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න Design කර ගන්න. දැනට ඉන්න කොටසක් හා පසුව එයට එකතු කර ගන්න හැකි වෙන කොටස් ලෙස වෙන්කරලා Plan එක ඇද ගන්න පුළුවන්.

හරි දැන් බැංකු ණය ගැන කතා කරමු. මේ ලිපිය සදහා මම උපයෝගි කර ගත් මුලාශ්‍ර වන්නේ එළකිරී සයිට් එකේ ලිපියක් (Mr PERERA මහතාගේ ) සහ ලංකාවේ ප්‍රධාන බැංකු මගින් පොදුවේ ලබා දෙන දැනුම් දීම් කිහිපයකි.

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකුවකින් ණයක් ගනිද්දි පොදුවේ දකින්න පුළුවන් දේයක් තමා මේ අය දේපල ඇපයක් වශයෙන් බැංකුව පවරා ගන්නවා.

නිවාස ණයක් ලබා ගත හැකි අවස්ථා මොනවද?

  • නිවසක් මිලදී ගැනීමට

  • නිවසක් ඉදිකිරීමට

  • නිවසක් ඉදිකිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට

  • නිවසක් විශාල කිරීමට

  • නිවසක් අලුත්වැඩියා කිරීමවැනි අවශ්‍යතා සදහා ගත හැකියි.

බැංකු ණයක් ලබාගැනීමට අයදුම්කරුවෙකුට තිබිය යුතු සුදුසුකම් මොනවාද?

මුලින්ම අයදුම්කරුට යැපීමට ප්‍රමානවත් වැටුපක් සහිත ස්ථීර රැකියාවක් තිබිය යුතුයි. (ස්ථිර රැකියාවක් නොමැති, ස්වයංරැකියා වල නිරත, විදේශගත අය සඳහාත් සමහර බැංකු විසින් ණය පහසුකම් සපයනවා.) ඒ කියන්නේ තමගේ වැටුපෙන් 10% ක් EPF එක වෙනුවෙන් නියමිත ලෙස මාස 06ක් වත් කැපී තිබිය යුතු වෙනවා.ගොඩක් අය නොහිතන ප්‍රශ්නයක් සමහර අවස්ථාවලදී ඇති වෙනවා.

ගොඩාක් ආයතන වල සේවකයන්ගේ මූලික වැටුප ලෙස සඳහන් කරන මුදලට සම්පූර්න ලෙසම EPF කැපෙන්නේ නෑ. උදාහරනයක් ලෙස යම් අයෙකුගේ මූලික වැටුප රු 15000ක් යැයි සිතන්න. රු 15000ට EPF වාරිකය වශයෙන් රුපියල් 1500ක් අඩු විය යුතුයි. සේවකයා තම වැටුපෙන් 10% EPF ක්ද ආයතනය විසින් 12%ක්ද EPF වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතුයි. ඒ වගේම ETF එක වෙනුවෙන් ආයතනය 3%ක් සේවකයාගේ වැටුපෙන් ගෙවිය යුතුයි. මේ ගෙවනා මුදල අවම කරගැනීමට සමහර ආයතන සේවකයා රැකියාව ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ මූලික වැටුප ලෙස පොරොන්දු වෙන මුදලෙන් කොටසක් මූලික වැටුප් ලෙසත් අනෙක් කොටස ස්ථීර දීමනා ලෙසත් වැටුප් සටහනේ පෙන්නුම් කරනවා.

උදාහරණයක් ලෙස මම මුලින් කියූ 15000 මූලික වැටුපෙන් රුපියල් 9000ක් මූලික වැටුප ලෙසත් අනෙක් රු 6000 ස්ථිර දීමනා ලෙසත් වැටුප් සටහනේ පෙන්නුම් කරනවා. සේවකයාගෙන් EPF එක ලෙස කැපෙන්නේ රුපියල් 900ක් පමනයි. අනෙක් රු 14100 ම සේවකයාගේ වැටුප ලෙස ලැබෙනවා. නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවල බැංකුවෙන් ණය අයඩුම්කරුගේ මූලික වැටුප ලෙස සලකන්නේ රුපියල් 9000යි. (EPF වාරිකය අනුවයි) ඒ නිසා තමන්ගේ මූලික වැටුපත් ඒ වැටුපට අනුව EPF කැපෙනවාද යන්නත් මුලින්ම ණය අයදුම්කරු ස්ථිර වශයෙන්ම තහවුරු කරගත යුතු වෙනවා..

ඒ වගේම රැකියා ස්ථානයෙන් තවත් ලියකියවිලි කිහිපයක් ලබාගත යුතුයි.

තමන්ගේ නම, EPF අංකය සහිතව රැකියාවේ ස්ථිරභාවයත්, වැටුපත් පිළිබඳ සඳහන් කරමින් ලියවිල්ලක් රැකියා ස්ථානයෙන් ලබාගත යුතුයි. ඒ වගේම B Card එකේ ඡායා පිටපතක්, පසුගිය මාස 06 වැටුප් වාර්ථාත්, සේවකයාගේ වැටුප හෝ ණය මුදල ලබාගත් පසු ඊට අදාලවන ණය වාරිකය ණය ලබා ගන්නා බැංකුවේ අයදුම්කරුගේ නමින් ආරම්භ කල ගිනුමට බැර කරන බවට සහතික වෙමින් ලිපියකුත් ලබාගත යුතුයි. (ණය ලබා ගන්න බැංකුවේ ගිනුම් දෙකක් ඇරඹිය යුතුයි. එක් ගිණුමක තම ලබා ගන්නා ණය මුදලෙන් 1% ක මුදලක් තැන්පත් කර තිබීම අනිවාර්යයි. අනෙක් ගිණුම වැටුප හැරවීම සඳහා. මේ ලිය කියවිලි බැංකුවෙන් බැංකුවට සුළු වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. සියලුම මූලික ලියවිලි සඳහන් කර ඇත.)

වටිනාකම හා බැංකුවේ තක්සේරු වටිනාකම දෙකක්. තම මිලදී ගැනීමට යන දේපල හෝ තමන්ගේ නමට ඇති ඉඩම හෝ නිවස බැංකු නිලධාරියෙකු විසින් නිරීක්ෂනය කර ඔහු විසින් තක්සේරු වාර්ථාවක් බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. ඒ වාර්ථාවට අනුවයි බැංකුව අනුමත කරන ණය මුදල තීරනය කරන්නේ. ඒ තක්සේරු කිරීමට මූලික වශයෙන් ඉඩමේ ප්‍රමානය, පිහිටි ප්‍රදේශය හා පිවිසුම් මාර්ගය නීරීක්ෂනය කරනවා.

 (අඩුම තරමින් අඩි 10 පාරක් තිබිය යුතියි. ඒ වගේම ඉඩමේ ප්‍රමානය ප්‍රදේශය අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර ජනාකීර්ණ ස්ථාන වල පර්චස් 02කටත් ණය අනුමත වෙනවා. සමහර ප්‍රදේශ වල අඩුම තරමින් පර්චස් 10ක්වත් අවශ්‍යයි. මෙය ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට වෙනස් වෙනවා)

මෙලෙස බැංකුවේ තක්සේරු වටිනාකමින් 60%-70% ත් අතර මුදලක් අයදුම්කරුට ණයක් ලෙස ලබා ගන්නට පුලුවන්. (බැංකුවෙන් බැංකුවට වෙනස් වෙනවා) අයදුම්කරුගේ වැටුප අනුව මෙය වෙනස් වෙනවා. යැපීමට ප්‍රමානවත් මුදල බැංකුව විසින් ගනන් බලා ඉතිරි මුදලත් සමඟ ණය වාරිකය සසඳා බලා ණය මුදල තීරනය කරනවා බැංකුව විසින්. මෙය මුලදී ගැනීම් වලට මෙන්ම ඉදිකිරීම් වලටත් අදාලයි. තමන් සතු දේපලේ තක්සේරු වටිනාකමින් 60%-70% ත් අතර මුදලක් තමයි අයදුම්කරුට ලබාගත හැකි වන්නේ.

නිවාස ණය සදහා අවශ්‍ය වන ලියකියවිලි හා අනුකුත් වැඩ ගැන දෙවන ලිපියෙන් කතා කරමු.

දෙවන ලිපිය

Leave A Comment

error: Content is protected !!